Eendracht maakt macht

 
 

In 1648 is de tachtigjarige oorlog ten einde en de vrede van Munster wordt getekend. 
Schenkenschanz was inmiddels weer in Nederlandse handen en de bevolking van Lobith was druk bezig om een stadje te bouwen op de wallen die de militairen hadden achtergelaten.

De keurvorst van Brandenburg was de heerser van dit gebied maar daar hield het wel mee op. Hij had geen soldaten meer en veel van zijn bezittingen waren verwoest. Om er voor te zorgen dat er in zijn rijk betrouwbare mannen tot zijn dienst zouden staan als het nodig was, richtte hij in dorpen en steden langs de grens van zijn rijk schutterijen op. Ook in Lobith. In het Tolhuys, op de plek waar nu de R.K. Kerk staat, werd op 24 juni 1648 de schutterij EMM opgericht: Eendracht Maakt Macht. Bij de oprichting door deze keurvorst, Friedrich Wilhelm, kreeg de schutterij een zwaar zilveren schild. Datzelfde schild wordt nog steeds ieder jaar meegedragen tijdens de schuttersfeesten. Ieder jaar wordt er een zilveren penning toegevoegd en de ketting weegt inmiddels meer dan 20 kilo. Tussen de schuttersfeesten door is hij te bewonderen in het Liemers Museum in Zevenaar. De voornaamste activiteit is het jaarlijks vieren van het schuttersfeest met als hoogtepunt het schieten op een vogel of schijf; een duidelijke verwijzing naar de oorspronkelijke functie van een schutterij. Er is een sterke saamhorigheid niet alleen door samen te feesten, maar ook bij het overlijden van een gildebroeder wordt hem op zijn begrafenis de laatste eer bewezen. Tradities die al meer dan drie en halve eeuw niet veranderd zijn.

Meer informatie

Meer weten over over de schutterij EMM uit Lobith? Kijk dan eens op de onderstaande website.
Schutterij EMM

"Ieder jaar wordt er een zilveren penning aan het koningszilver toegevoegd. De keten weegt inmiddels ruim 20 kilo!"

Terug naar boven
Terug naar boven

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven