Rondom Pannerden

Bronnen van inkomsten

 
 

Tot 1985 was Pannerden een zelfstandige gemeente. De naam Pannerden zou zijn afgeleid van het woord pan-aarde, oftewel geschikte grond voor het maken van dakpannen. In 1879 liet de toenmalige gemeenteraad een wapen ontwerpen dat, gebaseerd op de dorpsnaam en het feit dat er zich vele steenfabrieken in de gemeente bevonden, resulteerde in een afbeelding van een panoven met dakpannen. De werknemers van de vele steenfabrieken kregen een huis van hun werkgever en zo groeide het dorpje uit tot het huidige Pannerden met zo’n 2.500 inwoners.  

"Bij Pannerden ligt de 'kraan' van Nederland. Hier splitst de Rijn zich in Waal en Pannerdens kanaal"

Terug naar boven
Terug naar boven

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven