Rondom Spijk

Ontstaan van 't Gelders Eiland

 
 

Spijk is het kleinste dorp van de gemeente Rijnwaarden en telt zo’n 730 inwoners. Het dorp wordt als het ware ‘omarmd’ door de grens met Duitsland. Aan de ene kant door de Rijn en aan de noordkant door de Oude Rijnstrang ‘de Wild’. Ten oosten van het dorp loopt de Oude Kleefse Postweg (Spyker Weg) waar de mensen met oneven huisnummers in Nederland wonen en de huizen aan de overkant tot Duits grondgebied behoren. 

"De naam van het dorp Spijk is afgeleid van het woord Herespich"

Terug naar boven
Terug naar boven

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven