Tot aan de lippen

 

Fragmenten uit de film die Pater W. Cornielje (1905 -1987) rond 1926 heeft gemaakt.

Over de grote overstroming op ‘t Gelders Eiland. Met Duits/Nederlandse titelkaarten laat hij het hele verloop zien. De overstroming, kinderen die spelen in het hoge water, mensen met bootjes en de telefoontjes van de burgemeester naar Rijkswaterstaat en naar Emmerich. Er zijn ook beelden van de steenfabriek die zijn stenen naar het droge vervoert. Tenslotte ook de komst van de Duitse brandweer met pompen en de reparaties aan de dijk.

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven