Met de boot naar school

 

Theo Lieven is de voorzitter van de Heemkundekring Rijnwaarden. Hij woonde vroeger in het gebied buiten de dijk, in de Kijfwaard. Veel boerderijen in dat gebied staan op terpen. Een oude, beproefde manier om jezelf tegen het water te beschermen. Die terpen zijn al honderden jaren oud. Als het water hoog kwam te staan, wat een aantal maal per jaar kon gebeuren, stond er water rondom deze terpen.

Theo woonde zelf op een verhoogd stukje land bij de steenfabriek op de Kijfwaard. Zo gauw de Kijfwaard onder water liep moest hij omlopen naar school via de leidijk en de brug van het veer van Doornenburg naar Pannerden. Dat was ruim een uur lopen. Als het water dan nog hoger kwam en dit ook niet meer kon dan sliep Theo bij familie in Pannerden. Hij ging dan ’s zondagsmiddags met de boot heen en vrijdags weer terug naar huis.

De mensen die op de terpen woonden moesten alles per roeiboot doen. Als het water dan weer een beetje zakte probeerden Theo en zijn klasgenoten via een tussengelegen dijkje langs het stoomgemaal een afkorting te maken. Dat scheelde een half uur. Iedere dag weer keken ze of het lukte. Vaak liep dan een van hen een nat pak op en kregen ze thuis van hun ouders op hun kop. Die wilden liever niet dat ze die waaghalzerij uithaalden om eerder thuis te zijn. Maar ja, vertel dat maar aan een groepje kinderen van 12.

Tot op de dag van vandaag loopt de Kijfwaard onder bij hoog water. Nu zijn er gelukkig motorbootjes die de oversteek iets comfortabeler maken.

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven