Klaar voor de wolf!

 
 

De Lobberdense Waard is een gebied waar de laatste 100 jaar miljoenen bakstenen vandaan zijn gekomen. Na de bovenste laag klei is er grind en zand gewonnen, onmisbaar in de bouw en een andere belangrijke bron van inkomsten van deze streek. Nu, na jaren van economische activiteit, heerst er rust in dit gebied. De machines zijn weg en de graafgaten zijn gebleven en vormen nu unieke nieuwe natuur om doorheen te struinen.

De natuur hier is extra bijzonder doordat dít gebied ook een waterberging is tijdens hoog water. Met enige regelmaat stijgt het water zo hoog dat het hier helemaal onderloopt. Het hoge water zorgt onder andere voor de aanvoer van allerlei zaden van planten die met het water meekomen. Op deze manier zijn hier al een aantal zeldzame planten terecht gekomen die op de rode lijst staan. Voorbeelden hiervan zijn aardaker, lange ereprijs, rivierkruiskruid en in het water diverse fonteinkruiden en kranswieren. In dit gebied zitten ook meerdere beverburchten. Op ‘t Gelders Eiland wonen naar schatting 80 bevers in zo’n 25 burchten.Voor vogelliefhebbers zijn er grote zilverreigers, lepelaars, blauwborsten, ijsvogels, nachtegalen en nog tientallen andere vogelsoorten voor. Er zijn reeën, vossen en zelfs nog groter wild. Runderen en paarden beheren veel van de natuurgebieden die op het Gelders eiland zijn ontstaan na het vertrek van de klei, zand en grindbedrijven. En het kan nog mooier worden. Dit gebied is onderdeel van een structuur van veel meer natuurgebieden die loopt van oost Duitsland tot aan de Veluwe. Met een beetje geluk komt het edelhert hier weer terug en ook de wolven zijn al onderweg vanuit het oosten.

"In de Lobberdense waard vind je reeën, vossen en zelfs nog groter wild. Met een beetje geluk komt het edelhert hier weer terug en ook de wolven zijn al onderweg vanuit het oosten"

Terug naar boven
Terug naar boven

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven