Romeins fort Carvium

 
 

Midden in de Bijland ligt een eilandje. Toen deze plas werd uitgegraven om zand en grind te winnen zijn daar heel veel resten uit de Romeinse Tijd gevonden. Potscherven, bijlen, armbanden, stukken schild, resten van muurtjes enzovoort.

Eén van die vondsten was een grote grafsteen. Op die grafsteen staat de naam van een soldaat vermeld, Marcus Mallius. De grafsteen vermeldt nog een andere naam: ‘Carvium’, de naam van een Romeins fort of Castellum. Dat fort heeft ongeveer gestaan op de plek van dat eilandje. In zo’n Castellum woonden soldaten en die hadden geld, hun soldij. Rondom zo’n Castellum ontstonden kleine nederzettingen van kooplieden die deze soldaten voorzagen van drank, eten en andere zaken die ze nodig hadden. Rechts van het eilandje heeft het oude Herwen gelegen. We weten dat uit oude platen en documenten en omdat een aantal wegen hier uit de buurt daar bij elkaar komen. Dit oude Herwen lijkt te zijn ontstaan als zo’n nederzetting bij het Romeinse fort. Interessant is verder dat op die grafsteen het woord Molem staat. Dat betekent dam. Dat zou kloppen met andere verhalen over een dam die hier gelegen zou hebben. Deze dam of krib moet op het punt hebben gelegen waar de Rijn zich verdeelde in de Neder-Rijn en de Waal. Het lijkt de dam te zijn geweest die de Romeinse veldheer Drusus zo’n 2000 jaar geleden liet aanleggen. Deze dam is nooit teruggevonden. Maar zeker is dat het niet ver hier vandaan is geweest waar de dam van Drusus en het Romeinse splitsingspunt van Neder-Rijn en Waal lagen.

Spannende Geschiedenis

Ook op de website 'Spannende Geschiedenis' is meer informatie te vinden over het Romeinse fort Carvium met een leerzaam filmpje.

"De Limes vormden de grens van het voormalige Romeinse Rijk"

Terug naar boven
Terug naar boven

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven