van stuwwal tot schutterij

5 wandelingen over ‘t eiland brengen het verleden digitaal tot leven.

ga verder

Terug naar boven
 

't Gelders Eiland

 

Op 't Gelders Eiland liggen de zes dorpen Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden Spijk en Tolkamer. Tezamen vormen deze dorpen sinds 1985 de gemeente Rijnwaarden. En omdat Rijnwaarden aan alle kanten omsloten wordt door water noemt men het daarom in de volksmond ook wel 't Gelders Eiland. Een heel bijzonder stukje Nederland dus, met bovendien een prachtige natuur waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen.  

Grote rol in vaderlandse geschiedenis

Het Gelders Eiland is niet alleen zeldzaam in zijn verschijningsvorm. Het is ook uniek in zijn ontstaansgeschiedenis. Ontstaan als doorbraak van de rivier de Rijn in een stuwwal vormt het gebied het begin van de delta Nederland. Al in de Romeinse tijd, meer dan 2000 jaar geleden, speelde dit gebied een belangrijke rol in de waterhuishouding van Nederland. Met de aanleg van het Pannerdens kanaal aan het begin van 18e eeuw is deze rol alleen maar groter geworden en zorgen we er nu mede voor dat de rest van Nederland niet verdroogt of te natte voeten krijgt. Maar ook ten tijde van de 80 jarige oorlog werd hier een belangrijke slag geslagen met de herovering van Schenkenschans op de Spanjaarden. En wist je al dat de helft van Amsterdam vol ligt met straatstenen uit dit gebied? Kortom, er valt veel meer te zien en te ontdekken achter die prachtige groene omgeving hier!

Terug naar boven

5

leuke multimediale
wandelroutes
van 4 tot 10 km

4

mooie en leerzame
online video's
per wandelroute

1

prachtige verbindende
fietsroute
van ongeveer 35 km

Een multimediale belevenistour

‘t Gelders Eiland kent een rijke historie en veel daarvan is nog steeds in het landschap te zien.

Dus trek de wandelschoenen aan, neem uw smartphone mee en scan in het landschap de QR code bordjes. Op elke route krijgt u dan op 4 verschillende plaatsen een filmpje te zien dat verhaalt over die plek. Leuk en leerzaam. Het routeboekje met de 5 wandelroutes, de fietsroute, plattegrond en meer achtergrond informatie is verkrijgbaar in het Toeristisch Informatiecentrum Rijnwaarden. Op deze website vindt u meer achtergrond informatie over de onderwerpen. U kunt daarbij zoeken per thema. Veel plezier en graag tot ziens op ‘t Gelders Eiland!

Kijk hier hoe het werkt.

Terug naar boven
 

't Gelders Eiland verhaalt in 5 thema's

't Gelders Eiland kent een rijke historie. We hebben daarom de historische onderwerpen ingedeeld in vijf verschillende thema's die elk ingaan op bepalende gebeurtenissen voor 't Gelders Eiland. In elk thema worden vier onderwerpen behandeld. Van het ontstaan van de stuwwallen, de opkomst van de baksteenindustrie tot de hedendaagse tradities bij de schutterijen. Selecteer één van onderstaande thema's om de onderwerpen te bekijken. Bij elk onderwerp vind je onderaan nog extra informatie. 

Terug naar boven
Terug naar boven

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven