Ad Molem

De grafsteen die bij baggerwerkzaamheden is gevonden, en die nu in het museum Valkhof te Nijmegen te zien is, vermeldt dat de overleden soldaat M. Mallius begraven is in Carvium ad molem. Hierdoor weten niet alleen de naam van het -overigens later gebouwde!- naburige fort (Carvium), maar ook de locatie van een dam (moles). De tekst van de steen luidt: ‘Marcus Mallius, zoon van Marcus, van de stam (tribus) Galeria, uit Genua, soldaat van het 1ste legioen, uit de centuria van Ruso, 35 jaar oud met 16 dienstjaren, is begraven te Carvium bij de dam. Volgens zijn testament hebben zijn beide erfgenamen deze steen opgericht.’

Langs de Romeinse grens (Limes)
Drusus was als stiefzoon van keizer Augustus (27 v. Chr. - 14 n. Chr) belast met de militaire leiding van het Rijngebied. Hij gaf uitvoering aan de plannen van Augustus om het Romeinse rijk in het noorden tot aan de Elbe (Dld) uit te breiden. Hij bouwde op Nederlands grondgebied onder meer een militair kampement op de Hunerberg in Nijmegen en hield zich vanuit strategisch oogpunt ook bezig met de waterhuishouding in de omgeving. Romeinse schrijvers als Tacitus en Suetonius geven informatie over de dam en het kanaal dat hij aanlegde. Volgens Suetonius legde het leger van Drusus zelfs meerdere kanalen aan in 12 v. Chr. Eentje is er bekend. Rond 12 v. Chr. legde het leger van Drusus een strekdam aan, ter hoogte van het huidige Tolkamer. Rond 55 n. Chr. voltooiden de Romeinen de dam tijdens de uitbreiding en versterking van de Limes. De dam lag op de splitsing van de Rijn en de Waal en zorgde ervoor dat er genoeg water vanuit de Waal naar de Rijn en vooral naar het Kanaal van Drusus stroomde. De dam onderging hetzelfde lot als de forten: troepen van Julius Civilis verwoestten de dam in 70 n. Chr. Korte tijd later bouwden de Romeinen hun dam weer opnieuw. Tegelijk met de dam legde het leger een kanaal aan: de fossa Drusiana. Dit kanaal maakte het mogelijk om dwars door vijandig gebied naar het Flevomeer te varen en zo het noorden van Duitsland of de Noordzee te kunnen bereiken. De veldheer Germanicus heeft daar iets meer dan twintig jaar later nog dankbaar gebruik van gemaakt. Het kanaal van Drusus vormt tegenwoordig de bovenloop van de IJssel.

Historici vermoeden dat de dam waarover gesproken wordt is aangelegd in de buurt van wat nu de Bijland is. Daarmee zou dit een van de eerste grote waterbouwwerken in deze omgeving zijn. Zowel van de dam als het kanaal zijn nooit concrete resten terug gevonden. Onder geleerden is en blijft de exacte ligging van het kanaal en de dam dus onderwerp van discussie.

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven