Voormaalders en stokers

 

Deze verzameling fragmenten uit de film ‘Steen’ van Erik Willems geven een idee van de geschiedenis van de steenfabrieken in de vorige eeuw.

Verschillende facetten van het maken van bakstenen komen aan bod. Het hele proces gebeurde met de hand. Het verzamelen van de klei, het vormen van de stenen en het in en uit de ovens rijden van de karren. In eerste instantie werden de lorries met paarden getrokken, later met locomotieven. Ook wordt verteld hoe het seizoen van invloed was op de stenenfabricage. De beelden spreken voor zich. De volledige film is te verkrijgen bij de Heemkundekring Rijnwaarden.

Meer informatie

Dit filmpje toont slechts enkele fragmenten uit van de film 'Steen' van Erik Willems. De volledige versie van deze film is verkrijgbaar bij de Heemkundekring Rijnwaarden.

Heemkundekring Rijnwaarden

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven