Dansende rivieren

 

In een animatie van kaarten van 1520 tot 1999 wordt getoond hoe de loop van de Waal en de Rijn zijn veranderd in de loop van deze tijd.

De eerste doorbraak van het Vossegat waardoor de landtong naar Schenkenschans ontstond. Dan het verzanden van de Oude Rijn, de doorbraak bij Tolkamer, aanleg van het Pannerdensch kanaal, het verdwijnen van het oude Herwen en de aanleg van het Bijlandsch kanaal. Verder nog het ontstaan van de nieuwe natuur door klei en grindafgravingen en het begin van de ruimte voor de rivier.

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven