Carvium Novum

Alweer enkele jaren geleden zijn de eerste ideeën ontstaan voor herontwikkeling van een 65 hectare groot terrein aan de Eltenseweg te Lobith. Die plannen bestonden uit enerzijds ontzanding van het gebied en anderzijds uit het terugbrengen van een nieuwe economische functie. Die economische functie werd gevonden in een geheel van recreatieve bestemmingen: een thema-speelpark, horeca en verblijfsrecreatie, ingebed in een natuurlijke en waterrijke omgeving.

De firma A. Wezendonk Pannerden B.V. is al sinds 1966 actief bij de winning van oppervlaktedelfstoffen in de gemeente Rijnwaarden. Ten behoeve van de regionale grondstoffenvoorziening en de continuïteit in de bedrijfsvoering is zij steeds op zoek naar winningmogelijkheden. Het gebied krijgt middels zandwinning een nieuwe bestemming: nat natuurterrein met struinstroken en fietsroutes en een recreatieve kern, het eigenlijke Carvium Novum. Dit laatste kan weer onderverdeeld worden in een speelpark, het Romeins castellum en een restaurant met logiesverblijven (de zogenoemde lodges).

Reden voor een themapark vormt de ligging van het plangebied in de streek tussen Arnhem en Nijmegen en de Gelderse Poort. Deze streek vormde 2000 jaar geleden een belangrijke plaats voor de Romeinse beschaving. Op de planlocatie stroomt de Rijn Nederland binnen en dit biedt zowel geologisch als historisch interessante aanknopingspunten om het verleden te doen herleven. De Rijn vormde namelijk de grens van het Romeinse Rijk.

In het speelpark maken kinderen kennis met de Romeinse nederzettingsgeschiedenis langs de Rijn in ons land. Een reconstructie van een Romeinse militaire burcht vormt de behuizing voor een dagje heerlijk spelen en ontdekken. Het speelpark vormt de trekker van het themapark en heeft een regionale uitstraling en wordt ingericht als een speel-, beleef- en doepark. Het speelcastellum is gebaseerd op de castella in de Romeinse tijd, die onderkomen bood aan een legerafdeling van het Romeinse leger (een cohort). Vlak buiten het kamp was een kampdorp (vicus), waar allerlei mensen woonden en hun beroep uitoefenden voor het leger, bijv. smid. Ook waren er herbergen en kroegen. In Nederland waren - vooral langs de Rijn - vele castella. De speelterreinen zijn avontuurlijk ingericht met trampolines en een hangbrug, met verschillende klimtoestellen zoals een klauterbos, (glij-)torens en een touwbrug. Ook is een gedeelte gepland met toestellen voor een avontuurlijk parcours (in de sfeer van het opleiden van Romeinse soldaten). Denk hierbij aan een beklimminghelling, een net- en wiebelbrug en een kabelbaan.

Het restaurant zal worden gesitueerd in het voormalige woonhuis van het fruitteeltbedrijf, en zal voor terrasmogelijkheden gebruik maken van de karakteristieke tuin van deze voormalige fruittelerswoning. In het westelijke deel van het recreatief kernterrein zullen in eerste instantie 20 lodges worden gerealiseerd.

Rondom de plas komen fiets- en wandelverbindingen waardoor straks iedereen van dit nieuwe stukje waterrijk gebied kan genieten. Op twee eilanden in het zuid westelijk deel van het plangebied wordt moerasbos ontwikkeld. Moerasbos is van belang als broedbiotoop voor onder andere de purperreiger, lepelaar en blauwborst. Over beide eilandjes wordt een slingerend laarzenpaadje aangelegd, dat slingert door het moerasbos, zodat de beslotenheid tussen de bomen, de struiken en de rietkragen wordt afgewisseld met de weidsheid van de vergezichten over het water. De wandel- en struinroutes in het plangebied bestaan uit gras; door het gebruik als struinzone van deze oevers ontstaat op natuurlijke wijze een padenpatroon.

Meer informatie

Meer weten over Carvium Novum? Kijk dan eens op onderstaande website.


Carvium-Novum

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven