Rondom Lobith/Tolkamer

Hoeder van de republiek

 
 

Lobith is het grootste dorp in de gemeente Rijnwaarden met ongeveer 3.250 inwoners. Het huidige gemeentehuis van de gemeente Rijnwaarden, waar alle dorpen op ‘t Gelders Eiland onder vallen, bevindt zich aan de Markt. Tolkamer, zoals de naam al duidelijk aangeeft, was in vroegere jaren de tol-kamer voor schippers die vracht vervoerden van Duitsland naar Nederland. Met het Schengen-akkoord kwam deze verplichting te vervallen.  

"De naam van het dorp Spijk is afgeleid van het woord Herespich"

Terug naar boven
Terug naar boven

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven