Van Roomsen en Herebroeders

 

Lerus en Toon vertellen over de geschiedenis van het geloof op ‘t Gelders Eiland.

Het oorspronkelijk katholieke Gelders eiland werd tijdens de reformatie aan het einde van de 16e eeuw bekeerd tot het protestantisme. Voor de bewoners was dat haast een administratieve kwestie. Het geloof van je landheer werd ook jouw geloof. De katholieke kerken en pastoors werden dus eenvoudig omgezet naar protestante kerken en dominees. Op het eiland hebben beide religies altijd vreedzaam naast elkaar geleefd. Ze organiseerden samen de kermis en er werd veel samengewerkt. Helemaal verstrengeld waren ze niet. Er werd weinig gemengd getrouwd bijvoorbeeld. Toon vertelt dat zijn vader als hij op vrijersvoeten was altijd even rondkeek in huis of hij een mariabeeld of crucifix zag. Dan was het goed.
Lerus vertelt dat er twee boeren op het eiland naast elkaar woonden die intensief samenwerkten bij het bewerken van het land. Toen de protestante boer echter een fiets over had en de suggestie werd gedaan dat de dochter van de katholieke boer die goed kon gebruiken was dat een stap te ver. Een katholieke meid op een Protestante fiets dat ging echt niet. Toon vertelt nog dat zijn vader dansles kreeg op de deel met zijn protestante buurmeisje. Ze vonden elkaar leuk maar een huwelijk zat er niet in.

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven