De schutterskoning

 

Jos Lamers is voorzitter van de Schutterij EMM. Bij de koningsketen van EMM vertelt hij over de geschiedenis van zijn schutterij. EMM is opgericht in 1648 met toestemming van de keurvorst van Brandenburg. Er zijn schriftelijke overleveringen over schuttersactiviteiten van veel eerdere datum. In 1578 wordt al geschreven over mannen die schieten op een houten vogel en met de trommels slaan. De reden voor de officiële oprichting is waarschijnlijk dat in die periode veel soldaten van de 80-jarige oorlog rondliepen en de machthebbers alle wapens wilden confisceren. De schutterij wilde daaraan ontkomen en moest dus de toestemming van de keurvorst hebben om hun vereniging voort te mogen zetten.

In ruil daarvoor beloofden ze te helpen in eventuele conflicten. Het vermoeden is er dat de Schutterij al heeft meegevochten in de beroemde slag om Lobith tegen de Fransen in 1672. En enige tijd later werden ze opgeroepen door de keurvorst om mee te vechten in Polen. De reis daarheen was zo lang dat de oorlog al voorbij was toen ze arriveerden. Omdat ze onderweg waarschijnlijk ruim de tijd hebben genomen om boeren te helpen met het oogsten van aardappelen (legaal en illegaal) om niet te verhongeren, staat dit uitstapje van de schutterij bekend als de Kartoffelkrieg.
Tot op de dag van vandaag wordt er jaarlijks op een houten vogel geschoten tijdens de schuttersfeesten. De winnaar voegt dan een zilveren schild toe aan de keten. Het eerste schild stamt dus uit 1648 en het laatste schild uit 2012. Er is een flink hiaat rond het einde van de 18e eeuw. Er was toen een grote crisis en de schutterij heeft een aantal jaar niet gefunctioneerd. Aan het schild is vaak te zien wat het beroep van de koning van dat jaar is. Er zijn schilden in de vorm van een gitaar, autostuur of computer bijvoorbeeld.

Aan dit project hebben velen  op 't Gelders Eiland meegewerkt en een bijdrage geleverd.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van ‘het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van Leader. Het ministerie van EL&I is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
Sample clients
 
Terug naar boven